1) Anglicy na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej zaczęli się osiedlać w wieku ... a) XVI b) XVII c) XVIII 2) Stopniowo Anglicy w Ameryce Północnej utworzyli ... kolonii . a) 11 b) 12 c) 13 3) Tworząc kolonie w Ameryce Północnej Anglicy nie zabierali ziem żyjącym tam Indianom . a) prawda b) fałsz 4) Zaznacz jedną z korzyści jakie miała Wielka Brytania z posiadania kolonii w Ameryce Północnej: a) sprowadzanie dużej ilości Indian do pracy w Anglii b) wykorzystywanie kolonistów jako niewolników c) wydobywanie tanich surowców 5) Zaznacz jedno z posunięć władz Anglii , które wzbudzały niezadowolenie mieszkańców jej kolonii w Ameryce: Północnej ? a) podwyższanie ceł na towary przywożone z Anglii b) obniżanie ceł na towary przywożone z Anglii c) zmuszanie mieszkańców kolonii do wytwarzania wielu towarów wysyłanych potem do Anglii 6) Jedną z form protestu przeciw podnoszeniu ceł na towary sprowadzane z Anglii jaką zastosowali mieszkańcy kolonii był ... , czyli niekupowanie angielskich towarów. a) haracz b) bojkot c) strajk 7) W ramach protestów przeciw podnoszeniu ceł na towary sprowadzane z Anglii w 1773 roku grupa mieszkańców Bostonu wyrzuciła do morza transport angielskiej ... . a) herbaty b) kawy c) czekolady 8) By trudniej było rozpoznać uczestników "herbatki bostońskiej" przebrali się oni za ... a) Chińczyków b) Anglików c) Indian 9) By zakończyć protesty mieszkańców kolonii w Ameryce Północnej władze Anglii ... a) wysłały przeciw nim swoje wojska b) rozpoczęły negocjacje c) zerwały z nimi kontakty 10) Wojna Wielkiej Brytanii ze zbuntowanymi mieszkańcami kolonii rozpoczęła się w roku ... a) 1775 b) 1776 c) 1777 11) 4 lipca 1776 roku zbuntowani przeciw Anglii mieszkańcy jej kolonii w Ameryce Północnej ogłosili utworzenie nowego państwa - Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zostało to zapisane w Deklaracji ... . a) Wolności b) Niepodległości c) Państwowości 12) Deklaracja Niepodległości USA z 4 lipca 1776 roku ta sprawiła ,że wojna kolonistów z Anglią ... a) przybrała na sile b) osłabła c) skończyła się 13) Naczelnym dowódcą armii amerykańskiej w wojnie z Anglią był Jerzy ... . a) Franklin b) Lincoln c) Waszyngton 14) Po wojnie Jerzy Waszyngton był ... prezydentem USA . a) raz b) dwa razy c) trzy razy 15)  Jedna z przegranych przez Amerykanów bitew wojny o niepodległość odbyła się pod Saratogą. a) prawda b) fałsz 16)  Jakie kraje udzielały pomocy zbuntowanym mieszkańcom kolonii w ich wojnie z Anglią ? a) Rosja, Prusy i Austria b) Włochy, Belgia i Szwajcaria c) Francja, Hiszpania i Holandia 17) Ostateczną klęskę w wojnie ze zbuntowanymi mieszkańcami kolonii w Ameryce armia angielska poniosła w ... roku w bitwie pod Yorktown. a) 1781 b) 1782 c) 1783 18) Pokój kończący wojnę Anglii ze zbuntowanymi mieszkańcami kolonii w Ameryce został podpisany w roku ... a) 1781 b) 1782 c) 1783 19) Mimo klęski w wojnie ze zbuntowanymi mieszkańcami kolonii w Ameryce i podpisaniu z nimi pokoju Anglia nie uznała niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. a) prawda b) fałsz 20) Po zakończonej wojnie o niepodległość z Anglią Stany Zjednoczone stały się ... a) republiką b) monarchią 21) W wojnie o niepodległość USA ochotnicy z Polski walczyli po stronie... a) Anglii b) zbuntowanych mieszkańców kolonii 22) Zaznacz dwóch Polaków , którzy brali udział w wojnie o niepodległość USA: a) Józef Bem i Jan Henryk Dąbrowski b) Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski c) Józef Poniatowski i Józef Zajączek 23) Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski zostali uznani bohaterami wojny o niepodległość USA. a) prawda b) fałsz 24) Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski w wojnie o niepodległość USA byli specjalistami odpowiedzialnymi za budowę fortyfikacji wojskowych. a) prawda b) fałsz 25) Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski po wojnie o niepodległość USA wrócili do Polski. a) prawda b) fałsz 26) Konstytucja USA została uchwalona w ... roku . a) 1785 b) 1786 c) 1787 27) Konstytucja USA była ... konstytucją na świecie. a) pierwszą b) drugą c) trzecią 28) W konstytucji USA zapisano między innymi trójpodział władzy. Władza ustawodawcza należy do wybieranego przez obywateli USA parlamentu - ... a) Sejmu b) Kongresu c) Zgromadzenia Narodowego 29) Władzę wykonawczą ma zgodnie z konstytucją USA ... a) król b) prezydent c) sędzia 30) Prezydent jest wybierany przez obywateli USA na ... letnią kadencję . a) dwu b) trzy c) cztero 31) Prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych USA. a) prawda b) fałsz 32) Gwiazdy znajdujące się na fladze USA symbolizują jej każdy jej stan. a) prawda b) fałsz 33) Od początku w konstytucji USA był zapis o braku niewolnictwa w tym państwie . a) prawda b) fałsz

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?