W epoce oświecenia angielski uczony Izaak ____ opisał przyciąganie ziemskie. Choroba , przeciw której została opracowana szczepionka w epoce oświecenia to ____ . W epoce oświecenia szwedzki uczony Karol ____ w swoich dziełach opisał kilka tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Urządzeniem , które powstało w epoce oświecenia i służyło do obserwacji bardzo małych organizmów był ____ . Państwem , w którym w epoce oświecenia opublikowano pierwszą encyklopedię , zawierającą całą ówczesną wiedzę z wszystkich dziedzin nauki była ____. Pierwsza encyklopedia liczyła ____ tomów . Gabriel Fahrenheit , niemiecki fizyk pochodzący z Gdańska, pierwszy ____ skonstruował pod koniec XVIII wieku. Twórcą pierwszej maszyny parowej , służącej do napędzania różnych urządzeń był ____ Watt . Balon na ogrzane powietrze , umożliwiający podróże powietrzne ludzi skonstruowali francuscy bracia ____ . Pierwszy lot balonem z udziałem człowieka odbył się w roku ____ . Do wzrostu zainteresowania ludzi oświecenia starożytnością przyczyniło się odkrycie ruin ____ - miasta zniszczonego w I wieku przez wybuch wulkanu. Zafascynowanie starożytnością przyczyniło się do powstania pod koniec XVIII wieku nawiązującego do niej kierunku sztuki i architektury zwanego ____ . Jednym z najwspanialszych zabytków klasycystycznych jest Panteon , zbudowany pod koniec XVIII w ____ . W czasach oświecenia została napisana popularna do dziś powieść ____ Swifta "Podróże Guliwera". Taki rodzaj rządów , w którym władcy przyznawali obywatelom pewne swobody (np. wolność wyznania) nazywamy absolutyzmem ____ . Za początek Królestwa Prus przyjmuje się rok ____ . Pierwszym królem królestwa Prus był ____ I . Największą potęgę Królestwo Prus zdobyło w czasach , gdy rządził nim Fryderyk II ____ . W czasach rządów Fryderyka II Wielkiego Królestwo Prus zbrojnie odebrało Austrii ____ . W XVIII wieku Austrią rządzili władcy z dynastii ____ . Austrią w XVIII wieku rządzili Maria Teresa i jej syn ____ II . Unowocześnianie Rosji poprzez reformy rozpoczął car Piotr I , nazwany później ____ . W czasach Piotra I stolicą Rosji stało się nowo zbudowane miasto ____ . W 1721 roku Piotr I przyjął tytuł ____ . Konstytucja USA została uchwalona w ____ roku . W konstytucji USA zapisano między innymi trójpodział władzy. Władza ustawodawcza należy do wybieranego przez obywateli USA parlamentu - ____ .

Powtórzenie z rozdziału IV dla klas szóstych - część 2

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?