1) 1d 5u a) 1,5 b) 5,1 c) 0,15 2) 1u 3c 4d a) 1, 43 b) 1, 34 c) 13,4 3) 2c 9d a) 29 b) 0,29 c) 0,92 4) 3m 7c 1d a) 0,173 b) 0,371 c) 0,137 5) 6d 9 c 1u a) 1,96 b) 6,91 c) 1,69 6) 3u 4da 8d a) 84,3 b) 43,8 c) 48,3 7) 6c 1u a) 1,06 b) 1,6 c) 1,006 8) 7m 3c a) 0,73 b) 0,307 c) 0,037 9) 9c 4d 1m a) 0,491 b) 9,41 c) 0,941 10) 5d 1 u 9c a) 5,19 b) 1,95 c) 1,59 11) 9d 3m a) 0,93 b) 0,309 c) 0,903 12) 3u 6 da 7c a) 63,7 b) 63, 07 c) 6,307

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?