1) Przyjmowanie pieniędzy przez urzędników państwowych w zamian za wydanie decyzji korzystnych dla płacącego to.. a) inflacja b) korupcja c) koniugacja d) karencja 2) Jednym z generałów francuskich , który zyskał sławę walcząc z koalicją państw chcących przywrócić we Francji stan sprzed rewolucji był Napoleon Bonaparte. a) prawda b) fałsz 3) W latach 1796 - 1797 dowodzone przez Napoleona Bonaparte wojska odniosły wiele zwycięstw nad wojskami austriackimi, które toczyły się na terenie ... a) Holandii b) Hiszpanii c) Włoch d) Austrii 4) Niezgodne z prawem przejęcie władzy w państwie siłą to ... stanu. a) rozmach b) zamach c) wymach d) obalenie 5) Wykorzystując swą popularność Napoleon Bonaparte w ... roku dokonał zamachu stanu i zdobył władzę we Francji. a) 1798 b) 1799 c) 1800 d) 1801 6) Po zamachu stanu Bonaparte kazał sobie nadać dożywotnio tytuł pierwszego ... a) konsula b) ambasadora c) dyktatora d) króla 7) Jakie decyzje podjął Napoleon Bonaparte na stanowisku pierwszego konsula ? a) zrezygnował z kolejnych podbojów b) zadbał o rozwój rolnictwa i przemysłu c) nałożył cła na zagraniczne towary d) zawarł pokój z państwami , z którymi walczyła Francja 8) W 1804 roku z inicjatywy Napoleona Bonapartego został uchwalony zbiór praw znany jako ... Napoleona. a) paragraf b) konstytucja c) ustawa d) kodeks 9) Co zapisano w Kodeksie Napoleona ? a) równość wszystkich wobec prawa b) wolność osobistą i religijną c) rozdanie ziemi należącej do szlachty chłopom d) ochronę własności prywatnej e) upaństwowienie lasów f) swobodę działalności gospodarczej 10) W którym roku Francuzi zdecydowali w głosowaniu by przywrócić w swym kraju monarchię ? a) 1804 b) 1805 c) 1807 d) 1808 11) Jaki tytuł przyjął Napoleon Bonaparte podczas koronacji ? a) cara b) króla c) cesarza Francuzów d) sułtana 12) Bonaparte zmienił we Francji ruch drogowy z prawostronnego na lewostronny . a) prawda b) fałsz 13) W 1805 roku armia napoleońska pokonała połączone siły wojsk austriacko - rosyjskich w bitwie pod ... a) Austerlitz b) Waterloo c) Lipskiem d) Tylżą 14) Jednym ze skutków bitwy pod Austerlitz była likwidacja Rzeszy Niemieckiej. a) prawda b) fałsz 15) Jednym ze skutków bitwy pod Austerlitz było utworzenie przez Bonapartego z części ziem niemieckich, podporządkowanego Francji ... Reńskiego. a) Państwa b) Związku c) Stanu d) Obwodu 16) W 1806 roku wojska francuskie przegrały z armią Prus. a) prawda b) fałsz 17) W 1806 roku roku Napoleon Bonaparte wprowadził blokadę kontynentalną ... a) Prus b) Rosji c) Hiszpanii d) Anglii 18) Blokada kontynentalna Anglii polegała ona na tym ,że ... a) nie wolno było podróżować do tego kraju b) nie wolno było handlować z tym krajem c) ludność z tego kraju nie mogła podróżować do innych państw 19) Gdy w 1807 roku wojska napoleońskie pokonały Rosję w bitwie pod Frydlandem także ten kraj przystąpił do blokady kontynentalnej. a) prawda b) fałsz 20) Rosja przystąpiła w 1807 roku do blokady kontynentalnej Anglii na mocy pokoju podpisanego między Francją i Rosją w ... a) Tylży b) Moskwie c) Paryżu d) Jenie 21) W oddziałach napoleońskich nie walczyli żołnierze z krajów przyłączonych do Cesarstwa Francuskiego. a) prawda b) fałsz

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?