1) Aktywność fizyczna 2) Racjonalne odżywianie 3) Sen 4) Napoje energetyczne 5) Picie alkoholu. 6) Palenie tytoniu. 7) Dopalacze. 8) Stres 9) Uzależnienia od internetu

Zachowania prozdrowotne i ryzykowne

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?