1) Najważniejszym dokumentem uchwalonym w 1791 roku była: a) Konstytucja 3 Maja b) Konstytucja 5 Maja c) Konstytucja 1 Maja 2) Obraz przedstawia a) Stanisława Augusta Poniatowskiego b) Tadeusza Kościuszkę c) Jana III Sobieskiego 3) Powstanie to a) zbrojna walka o niepodległość b) pomoc obleganemu miastu c) zwycięstwo 4) W którym roku doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego? a) w 1793 r. b) w 1974 w. c) w 1794 r. d) w 1795 r. 5) Funkcję naczelnika państwa w 1794 r.powierzono a) Janowi Kilińskiemu b) Tadeuszowi Kościuszce c) Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu d) Józefowi Wybickiemu 6) Kosynierzy byli uzbrojeni w a) szable b) miecze c) kosy 7) Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem a) Austrii b) Rosji c) Prus d) Polski 8) Tadeusz Kościuszko został ranny i trafił do niewoli w bitwie pod a) Maciejowicami b) Racławicami c) Krakowem 9) Rosja, Austria i Prusy dokonały a) trzech rozbiorów Polski b) dwóch rozbiorów Polski c) pięciu rozbiorów Polski 10) Pierwszy rozbiór Polski był w roku a) 1727 b) 1791 c) 1772 11) Drugi rozbiór Polski był w roku a) 1772 b) 1793 c) 1795 12) W drugim rozbiorze Polski wzięły udział a) Austria b) Prusy c) Rosja 13) Trzeci rozbiór Polski był w roku a) 1791 b) 1795 c) 1792 14) W pierwszym i trzecim rozbiorze Polski wzięły udział a) Austria b) Szwecja c) Prusy d) Rosja 15) Ostatnim królem Polski był: a) Stanisław August Poniatowski b) Jan III Sobieski c) Tadeusz Kościuszko 16) Mimo że Polski nie było na mapie świata, to w 1797 r. utworzono a) Legiony Polskie we Francji b) Legiony Polskie we Włoszech c) Piechotę Polską we Francji d) Piechotę Polską we Włoszech 17) Na czele Legionów stanął a) Stefan Czarniecki b) Józef Wybicki c) Jan Henryk Dąbrowski d) Tadeusz Kościuszko 18) Polski hymn narodowy to a) Jeszcze Polska nie zginęła b) Mazurek Drzewieckiego c) Polonez d) Mazurek Dąbrowskiego 19) Wskaż postacie, które pojawiają się w polskim hymnie: a) Stefan Czarniecki b) Napoleon Bonaparte c) Tadeusz Kościuszko d) Jan Henryk Dąbrowski e) Jan III Sobieski f) Stefan Batory 20) Polska straciła niepodległość na a) 100 lat b) 500 lat c) 123 lata d) 23 lata

Rozbiory, powstanie kościuszkowskie i legiony

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?