Krowa - mleko, kura - jajka, świnia - mięso wieprzowe , owca - wełna, koza - mleko kozie,

Produkty zwierzęce - Połącz zwierzę z produktem, który dzięki niemu otrzymujemy

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?