Pod koniec XVIII wieku skarbiec Francji zaczął świecić pustkami. Sytuacja ta szczególnie przybrała na sile , gdy królem Francji był ____ XVI . By zwiększyć wpływy do budżetu Francji Ludwik XVI chciał nałożyć na ludność nowe ____ . Pomysł by podnieść podatki we Francji Ludwik XVI skierował do zatwierdzenia przez parlament , czyli Stany ____ . Obrady Stanów Generalnych zostały zwołane przez Ludwika XVI po raz pierwszy od 175 lat w roku ____ . Żoną Ludwika XVI była ____ Antonina. Maria Antonia pochodziła ona z ____ . Społeczeństwo Francji w XVIII wieku było podzielone na trzy grupy (stany) , różniące się prawami i obowiązkami. Stan pierwszy to ____ . Największe przywileje w XVIII wiecznej Francji miał stan ____. Do stanu trzeciego należało ____ procent ludności Francji. Z płacenia podatków w XVIII wiecznej Francji zwolniony był stan pierwszy i ____ . Przedstawiciele stanu ____ społeczeństwa francuskiego nie mieli w XVIII wieku dostępu do wysokich stanowisk państwowych . Do stanu trzeciego społeczeństwa francuskiego w XVIII wieku należała między innymi grupa zamożnych i wykształconych mieszczan (bankierzy , przemysłowcy , kupcy) zwana ____ . Kiedy na początku obrad Stanów Generalnych Ludwik XVI nie zgodził się na propozycję stanu trzeciego by rozpocząć dyskusję nad poprawą jego sytuacji jego przedstawiciele ogłosili się nowym parlamentem nazywając go Zgromadzeniem ____ . By uniemożliwić obrady Zgromadzenia Narodowego Ludwik XVI nakazał ____ sali obrad . Francuskie Zgromadzenie Narodowe zebrało się w sali do gry w ____. Francuskie Zgromadzenie Narodowe, wkrótce po jego powołaniu przystąpiło do opracowania dokumentu regulującego ustrój tego państwa , czyli ____ . Za początek Rewolucji Francuskiej uznaje się atak mieszkańców Paryża na znajdujące się w tym mieście więzienie , zwane ____ . Atak mieszkańców Paryża na Bastylię nastąpił 14 ____ 1789 roku . Wkrótce po ataku na Bastylię parlament francuski zlikwidował ____ dla dwóch stanów. W sierpniu 1789 roku parlament francuski uchwalił ____ Praw Człowieka i Obywatela. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ____ podział społeczeństwa Francji na stany. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ____ władzę absolutną króla. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela jako obywateli traktowała tylko ____ . We wrześniu ____ roku została uchwalona konstytucja Francji. W konstytucji francuskiej zapisano ____ władzy. Według pierwszej konstytucji francuskiej władzę wykonawczą miał sprawować we Francji ____ . Zgodnie z pierwszą konstytucją francuską osoby na stanowiska państwowe miały być ____ . Po uchwaleniu pierwszej konstytucji Francja stała się ____ konstytucyjną. W czasie rewolucji francuskiej powstał obowiązujący do dziś hymn Francji - "____"

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?