How did you like the play?, What do you think of the film?, What's your opinion of this book?, I find it boring., It was so-so., It's worth seeing., I think so too., I don't think so., I don't agree., I think you are right..

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?