1) Grupa karboksylowa to... a) -OH b) -COO c) -COOH 2) Kwas butanowy to inaczej kwas.. a) mrówkowy b) masłowy c) octowy d) propanowy 3) CH3COOH to wzór grupowy kwasu... a) mrówkowego b) propanowego c) octowego d) masłowego 4) Czy kwasy karboksylowe ulegają spalaniu? a) Tak b) Nie 5) HCOOH to kwas... a) octowy b) masłowy c) etanowy d) metanowy e) mrówkowy 6) Kwas ten jest przyczyną wydzielania się nieprzyjemnego zapachu podczas jełczenia masła a) octowy b) mrówkowy c) masłowy d) salicynowy 7) Wzór C3H7COOH przedstawia... a) kwas propanowy b) kwas butanowy c) kwas etanowy 8) Poprawne nazwy kwasów o wzorach: C2H5COOH, HCOOH, CH3COOH podano w zestawie: a) kwas metanowy, kwas propanowy, kwas butanowy b) kwas propanowy, kwas metanowy, kwas oleinowy c) kwas propanowy, kwas oleinowy, kwas etanowy d) kwas propanowy, kwas metanowy, kwas etanowy 9) Najprostsze kwasy organiczne to... a) kwas octowy i mrówkowy b) kwas mrówkowy i propanowy 10) Kwas octowy to inaczej... a) kwas etanowy b) kwas metanowy c) kwas butanowy

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?