1) Palestyna jest szczególnie ważna dla chrześcijan. Tam żył i nauczał Jezus Chrystus. Dlatego ten obszar często nazywany jest Ziemią ... a) Ojczystą b) Ognistą c) Świętą 2) Wyprawa chrześcijanina w celu odwiedzenia świętego miejsca to ... a) pielgrzymka b) krucjata c) wyprawa krzyżowa 3) W XI wieku Palestyna została podbita przez ... a) Hunów b) Arabów c) Turków 4) Po podbiciu Palestyny przez Turków przychylnie odnosili się oni do przybywających tam chrześcijan. a) prawda b) fałsz 5) W 1095 roku papież Urban II zwołał w Clermont ..., czyli zjazd dostojników kościelnych. a) episkopat b) synod c) orędzie 6) Papież zwrócił się wtedy do chrześcijan by wyzwolili Ziemię Świętą . a) prawda b) fałsz 7) Tym , którzy posłuchają jego wezwania i wyruszą by wyzwolić Ziemię Świętą papież obiecywał ... a) zbawienie b) dużo pieniędzy 8) Pierwsza wyprawa w celu wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk Turków została zorganizowana wiosną ... roku a) 1094 b) 1095 c) 1096 d) 1097 9) Uczestnicy tej i kilku następnych tego typu wypraw jako znak rozpoznawczy mieli przyszyty do ubrań krzyż. a) prawda b) fałsz 10) Dlatego wyprawy te nazwano krucjatami . a) prawda b) fałsz 11) Uczestników wypraw krzyżowych nazywano... a) krzyżakami b) krzyżowcami 12) Zaznacz 4 państwa , z których rycerze byli głównie uczestnikami pierwszej wyprawy krzyżowej: a) Francja b) Polska c) Włochy d) Niemcy e) Rosja f) Anglia 13) Po trwającym 40 dni oblężeniu podczas tej wyprawy chrześcijanie zdobyli Jerozolimę i na opanowanych terenach utworzyli ... Jerozolimskie . a) Księstwo b) Królestwo c) Cesarstwo 14) Jednak muzułmanie nie pogodzili się z ze zdobyciem przez chrześcijan Jerozolimy i walki z nimi trwały prawie ... lat a) 100 b) 200 c) 300 d) 400 15) Zaznacz nazwy trzech zakonów rycerskich , które powstały podczas wypraw krzyżowych: a) Krzyżacy b) Jezuici c) Cystersi d) Joannici e) Paulini f) Templariusze 16) Zadaniem zakonów rycerskich było prowadzenie szpitali i przytułków oraz ochranianie wiernych podczas pobytu w Jerozolimie. a) prawda b) fałsz 17) Który z tych zakonów ,po wycofaniu się z Palestyny, stworzył silne państwo nad Bałtykiem ? a) Joannici b) Krzyżacy c) Templariusze 18)  Który z tych zakonów nazywany jest też maltańskim ? a) Joannici b) Krzyżacy c) Templariusze 19)  W końcu wojska chrześcijańskie zostały wyparte z Palestyny a ostatnią ich twierdzą , zdobytą przez muzułmanów była ... a) Gaza b) Jerozolima c) Akka 20)  Jednym ze skutków wypraw krzyżowych było wzmocnienie Bizancjum. a) prawda b) fałsz 21) Zaznacz miasta włoskie , które w czasie wypraw krzyżowych bogaciły się pośrednicząc w wymianie handlowej ze Wschodem: a) Wenecja b) Genua c) Rzym d) Florencja

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?