Prawda: Największe wychylenie z położenia równowagi nazywa się amplitudą drgań, ciało porusza się ruchem drgającym, jeśli przemieszcza się tam i z powrotem po tym samym torze i ruch powtarza się w równych odstępach czasu., Okres drgań T to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania., ruch drgający można przedstawić na wykresie zależności wychylenia od czasu. , długość fal to odległośc, jaką fala pokonuje w czasie jednego pełnego drgania cząsteczki ośrodka, fala dźwiękowa jest falą mechaniczną , Fałsz: jednostką okresu jest minuta, podczas drgań wahadła następują wstrząsy ziemi, Fale mechaniczną nazywa się rozchodzące się linie drutów , źródłem dźwięku jest leżący przedmiot, dźwięk rozchodzi się w próżni , Ultradźwięki to dźwięki o częstotliwości większej niż 15,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?