Czy nauka online jest dla Ciebie efektywna?, Jaki przedmiot jest dla Ciebie najciekawiej prowadzony?, Czy uczysz się czegoś na matematyce?, Czy uczysz się czegoś na geografii?, Jak oceniasz naukę języków?, Czy uczysz się czegoś na języku polskim?, Co czujesz/myślisz, gdy nauczyciel pyta kogoś a jest cisza?, Czy sukces lekcji online zależy od nauczyciela czy ucznia?, Czego jest za mało na lekcji online?, Czy potrzebujesz cotygodniowej godziny wychowawczej?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?