Kasia ładnie maluje nowymi ____. Olek dostał białego ____. Babcia i dziadek mają pyszne ____ w sadzie. Mój ____ pije wodę.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?