Corretto: braccia, drone , sale, uova, mare, Errato: bracci, drono, sala, uovi, maro,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?