Głoska [K]: , , , , , , , Głoska [T]: , , , , ,

Podziel obrazki - gdzie słyszysz głoskę [K] a gdzie głoskę [T] ?

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?