Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
after-school activities - zajęcia pozalekcyjne, after-school club - kółko zainteresowań, attend - uczęszczać, competition - konkurs, compulsory - obowiązkowy, concentrate - skupić się, disturb - przeszkadzać, extra activities - zajęcia dodatkowe, lunch break - przerwa na lunch, optional - nieobowiązkowy, parent-teacher meeting - wywiadówka, school trip - wycieczka szkolna, school uniform - mundurek szkolny, summer holiday - wakacje, winter holiday - ferie, timetable - plan lekcji, graduation ceremony - uroczystość rozdania świadectw, set books - lektury szkolne, term - semestr,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne