Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
ambitious - ambitny, unambitious - mało ambitny, average - przeciętny, creative - kreatywny, demanding - wymagający, easy-going - spokojny, excellent - doskonały, fair - sprawiedliwy, unfair - niesprawiedliwy, gifted - uzdolniony, hard-working - pracowity, helpful - pomocny, unhelpful - niepomocny, honest - uczciwy, dishonest - nieuczciwy, lazy - leniwy, patient - cierpliwy, impatient - niecierpliwy, punctual - punktualny, unpunctual - niepunktualny, respected - szanowany, respectful - pełen szacunku, disrespectful - lekceważący, strict - surowy, talented - utalentowany, tolerant - tolerancyjny, intolerant - nietolerancyjny, understanding - wyrozumiały, weird - dziwny,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne