Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
be absent from school - być nieobecnym w szkole, be good at something - być dobrym z czegoś, be bad at something - być złym z czegoś, be in real trouble - być w tarapatach, be late for school - spóźnić się do szkoły, be well prepared - być dobrze przygotowanym, copy homework - odpisać pracę domową, do an exercise - robić ćwiczenie, do a task - robić zadanie, do well in a test - dobrze poradzić sobie na teście, do badly in a test - źle poradzić sobie na teście, do your best - dać z siebie wszystko, do your homework - odrabiać pracę domową, fall behind with something - mieć zaległości w czymś, get into secondary school - dostać się do szkoły średniej, get ready - przygotowywać się, take a break - zrobić sobie przerwę, learn by heart - uczyć się na pamięć, leave school - rzucić szkołę, look something up - wyszukać coś, make a mistake - zrobić błąd, make progress - robić postępy, make notes - robić notatki, miss lessons - opuszczać lekcje, take part in something - brać w czymś udział, pay attention to somebody, something - uważać na kogoś, coś, play truant - wagarować, study hard - uczyć się pilnie, take the register - sprawdzać listę obecności, write an essay - pisać wypracowanie,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne