1) apple 2) bananas 3) cherries 4) beer 5) eggs 6) ice cream 7) fried egg 8) sweets 9) fish 10) soup 11) orange juice 12) carrots 13) milk 14) lettuce 15) toast 16) oranges 17) wine 18) cookies 19) grapes 20) cake 21) chicken 22) bread 23) coffee 24) pasta 25) watermelon 26) chocolate 27) pineapple 28) water 29) sausages 30) bacon 31) pear 32) lemons 33) melon 34) coca-cola 35) peppers 36) tomatoes

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?