czasownik pomocniczy w czasie przyszłym - will, dorosnąć (3 formy) - grow up: GROW-GREW-GROWN, przyszłość - future, jutro - tomorrow, w przyszłym tygodniu - next week, w przyszłym miesiącu - next month, w przyszłym roku - next year, za dwa lata - in two years, skrót od "will not" - won't, RZUCAĆ (3 formy) - THROW - THREW - THROWN, moneta - a coin, studnia życzeń - a wishing well, wierzyć - believe, pod wodą - underwater, turbo pociąg - a turbo train, zastąpić - replace, MYŚLEĆ (3 formy) - THINK -THOUGHT - THOUGHT,

Motyw

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?