1) W przypadku oparzeń , schładzamy oparzone miejsce : a) nie krócej niż 15 min. b) nie dłużej niż 15 min. c) nie dłużej niż 10 min. 2) Jeżeli odzież przylega do poparzonego ciała to: a) nie odrywamy jej, b) odrywamy ją, c) polewamy odzież przylegającą do ciała. 3) Poparzoną ranę, po schłodzeniu ciała : a) okrywamy jałowym opatrunkiem i zakładamy sterylne opatrunki, b) zakładamy sterylne opatrunki a następnie zakładamy jałowe opatrunki c) bandażujemy miejsce oparzenia.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?