Branka - - przymusowy pobór Polaków do wojska, Powstanie styczniowe - - wybuchło w 1863 roku, Wojna partyzancka - - unikanie wielkich bitew, urządzanie zasadzek, Romuald Traugutt - - stanął na czele powstania styczniowego, Klęska - - tak zakończyło się powstanie styczniowe, Zsyłka - - wysyłanie Polaków na Syberię za walkę w powstaniu,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?