PROZAIZM - wyraz lub wyrażenie z języka potocznego użyte w utworze poetyckim, EPILOG - końcowa część utworu, która go dopełnia, TREN - żałobny utwór liryczny, FELIETON - krótki utwór publicystyczny z elementami literatury pięknej, SATYRA - połączenie rodzajów literackich w jednym utworze o zabawnym charakterze, wyolbrzymiający niektóre ludzkie cechy (wady), PUBLICYSTYKA - wypowiedź, której celem jest wpływ na opinię publiczną, IRONIA - nadawanie wypowiedzi odwrotnego znaczenia w stosunku do wypowiedzianych słów, WYWIAD - rozmowa pomiędzy dwoma osobami lub prowadzącym i grupą, APOSTROFA - bezpośrednim zwrot do osoby w utworze literackim, EUFEMIZM - słowo lub wyrażenie zastępujące zwrot nietaktowny lub niedozwolony, STEREOTYP - uproszczony obraz rzeczywistości, PRZYPOWIEŚĆ - typ opowieści z morałem, zazwyczaj występuje w Biblii, ARCHETYP - wiedza na temat innych ludzi i przedmiotów, która przechowywana jest w społeczeństwie,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?