1) Bitwa pod Racławicami zakończyła się klęską wojsk polskich . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 2) Zgodnie z uniwersałem połanieckim chłopi uczestniczący w powstaniu byli zwolnieni z odrabiania pańszczyzny. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 3) Przysięga Kościuszki rozpoczynająca powstanie miała miejsce 24 kwietnia 1794 roku . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 4) W skład wojsk powstańczych wchodzili między innymi chłopi uzbrojeni w kosy , zwani kosynierami. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 5) Szlachta nie zgadzała się na udział chłopów w powstaniu kościuszkowskim. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 6) Pierwsza bitwa powstańców z wojskami rosyjskimi odbyła się pod Maciejowicami. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 7) Pierwsza bitwa powstańców z wojskami rosyjskimi odbyła się pod Racławicami. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 8) Hasło powstania , widoczne między innymi na jego pieczęciach brzmiało "Wolność , całość , niepodległość". a) Poprawnie b) Niepoprawnie 9) W skład wojsk powstańczych wchodzili między innymi chłopi uzbrojeni w kosy , zwani kosiarzami. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 10) Powstanie kościuszkowskie rozpoczęło się od złożenia przysięgi przez jego przywódcę na rynku w Warszawie. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 11) Powstanie kościuszkowskie rozpoczęło się od złożenia przysięgi przez jego przywódcę na rynku w Krakowie. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 12) By zachęcić chłopów do walki naczelnik powstania przyznał im wolność osobistą i gwarancję nieusuwalności z zajmowanej ziemi. Zrobił to w obozie wojskowym niedaleko miejscowości Łańcut . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 13) Zgodnie z uniwersałem połanieckim chłopi uczestniczący w powstaniu musieli dalej odrabiać pańszczyznę . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 14) By zachęcić chłopów do walki naczelnik powstania przyznał im wolność osobistą i gwarancję nieusuwalności z zajmowanej ziemi. Zrobił to w obozie wojskowym niedaleko miejscowości Połaniec . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 15) Przywódcą (naczelnikiem) powstania kościuszkowskiego był Janusz Kościuszko . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 16) Hasło powstania , widoczne między innymi na jego pieczęciach brzmiało "Wolność , całość , sprawiedliwość". a) Poprawnie b) Niepoprawnie 17) Przywódcą (naczelnikiem) powstania kościuszkowskiego był Tadeusz Kościuszko . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 18) Wśród powstańców w bitwie pod Racławicami szczególnie wyróżniła się artyleria. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 19) By odzyskać utracone w w I i II rozbiorze ziemie i suwerenność Polacy zorganizowali powstanie zwane kościuszkowskim. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 20) By odzyskać utracone w w I i II rozbiorze ziemie ziemie i suwerenność Polacy zorganizowali powstanie zwane krakowskim. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 21) Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 22) Szlachta chętnie zgadzała się na udział chłopów w powstaniu kościuszkowskim. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 23) Dokument , w którym Kościuszko zapowiedział poprawę sytuacji chłopów nazwano paragrafem połanieckim . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 24) Po II rozbiorze pełnię władzy w Polsce miał Stanisław August Poniatowski. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 25) Po II rozbiorze faktyczne rządy w Polsce sprawował rosyjski ambasador. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 26) Przysięga Kościuszki rozpoczynająca powstanie miała miejsce 24 marca 1794 roku . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 27) Dokument , w którym Kościuszko zapowiedział poprawę sytuacji chłopów nazwano uniwersałem połanieckim . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 28) Wśród powstańców w bitwie pod Racławicami szczególnie wyróżniła się piechota. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 29) Obraz "Panorama Racławicka" powstał w setną rocznicę bitwy pod Racławicami . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 30) W walkach z powstańcami kościuszkowskimi Rosjanom pomagały wojska austriackie . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 31) Jednym z dowódców powstania w Warszawie był Jan Kiliński , który z zawodu był szewcem . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 32) 10 października 1794 roku wojska powstańcze poniosły dotkliwą klęskę w bitwie pod Maciejowicami . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 33) W trakcie bitwy pod Maciejowicami naczelnik powstania kościuszkowskiego zginął . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 34) W czasie oblężenia Warszawy żołnierze rosyjscy dokonali rzezi ludności Woli . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 35) W czasie powstania kościuszkowskiego zostały wydrukowane pierwsze polskie banknoty. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 36) Po klęsce powstania kościuszkowskiego Rosja , Austria i Prusy dokonały 3 rozbioru Polski. Było to w roku 1796 . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 37) Podczas III rozbioru Polski obszar Mazowsza oraz ziemie między Pilicą i Bugiem zajęła Rosja . a) Poprawnie b) Niepoprawnie 38) Po 3 rozbiorze Polski Stanisław August Poniatowski zrzekł się korony . a) prawda b) fałsz

Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?