CROSS ROAD - CROSS ROAD=  INCROCIO, CROSS THE STREET - CROSS THE STREET= ATTRAVERSARE LA STRADA, GO PAST - GO PAST= OLTREPASSARE, GO STRAIGHT ON - GO STRAIGHT ON= ANDARE DRITTO, ROAD ABOUT - ROAD ABOUT= ROTATORIA, SIDEWALK - SIDEWALK= MARCIAPIEDE, TAKE THE FIRST ROAD ON THE LEFT - TAKE THE FIRST ROAD ON THE LEFT=PRENDERE LA PRIMA STRADA A SINISTRA, TRAFFIC LIGHT - TRAFFIC LIGHT= SEMAFORO, TURN LEFT - TURN LEFT= GIRARE A SINISTRA, TURN RIGHT - TURN RIGHT= GIRARE A DESTRA, ZEBRACROSSING - ZEBRACROSSING= STRISCE PEDONALI,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?