Prawda: Po Gomułce rządził Gierek., Pierwsze po wojnie wybory do sejmu odbyły się  w 1947r., Stan wojenny wprowadził gen. Jaruzelski., Wybory czerwcowe odbyły się w 1989r., Dekada Gierka trwała w latach 1970-1980., Mała stabilizacja to okres 1956-1970., Fałsz: Po Gierku rządził Gomułka, Konstytucję lipcową uchwalono w 1950r., Stan wojenny wprowadzono 13 XII 1980r., Porozumienia sierpniowe podpisano w 1989r., Lech Wałęsa przy okrągłym stole reprezentował komunistów., NSZZ "Solidarność" powstał w 1956r.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?