Ucho zewnętrzne: małżowina uszna, przewód słuchowy, Ucho środkowe: błona bębenkowa, młoteczek, kowadełko, strzemiączko, trąbka słuchowa, Ucho wewnętrzne: ślimak, nerw przedsionkowo-ślimakowy, błędnik, narząd spiralny,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?