24 marca 1794 ____ ogłosił w ____ wybuch powstania przeciw ____ W skład wojsk powstańczych prócz zawodowych wojskowych wchodziły też oddziały ____- chłopów uzbrojonych w kosy. Pierwsza zwycięska bitwa została stoczona 4 kwietnia ____ pod ____ Uniwersał połaniecki zapowiadał zmniejszenie ____ o połowę, a dla chłopów powstańców zwolnienie całkowite. Na czele ____ w Warszawie stanął szewc, Jan Kiliński. Na Litwie ____ wywołał powstanie przeciwko Rosji. W sierpniu 1794 władze polskie wypuściły do obiegu papierowe pieniądze czyli ____. Rzeź Pragi dokonana przez Rosjan skutecznie zastraszyła powstańców i podpisano ____.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?