1) Zaznacz substancję rozpuszczalną w wodzie a) olej b) sól kuchenna c) piasek d) benzyna 2) Zaznacz substancję nierozpuszczalną w wodzie a) ocet b) olej c) sól d) cukier 3) Po zmieszaniu dwóch nie mieszających się substancji otrzymujemy a) roztwór b) rozpuszczalnik c) emulsję d) koloid 4) Woda ma budowę dwubiegunową, zatem cząsteczkę wody nazywamy a) koloidem b) zawiesiną c) emulsją d) dipolem 5) wnikanie cząsteczek jednej substancji pomiędzy cząsteczki drugiej substancji nazywamy: a) mieszanie b) rozpuszczanie c) peptyzacja d) sedymentacja e) dekantacja

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?