1) Zagrożony gatunek a) endangered species b) endangered animal c) endangered spieces d) extinct 2) pazur a) paw b) claw c) beak d) hoof 3) rafa koralowa a) coral b) colar reeff c) colar reef d) reef 4) róg (cżęść ciała zwięrzęcia) a) corner b) bugle c) hunting horn d) horn 5) Popiół a) ashe b) ash c) erupt d) cinder 6)  Przeciętny a) average b) lazy c) weird d) strict 7) uczciwy a) dishonest b) honeest c) strict d) wszystkie są źle 8) Stołówka a) dining room b) common room c) canteen d) staff room 9) Zaprosić kogoś na randkę a) ask sb out b) date c) go out with sb d) bride 10) iść do kina a) go to cinema b) go to the cinema c) hang out with sb d) go out

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?