10,2 11,3 11,4, 3,20 3,26 3,29, 5,79 6,07 6,70, 0,4 4,01 4,10, 0,020 0,219 0,560.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?