Belgia, Francja, Holandia, Polska, Niemcy, Irlandia, Węgry, Włochy, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Łotwa, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Litwa, Malta, Rumunia, Słowenia, Szwecja,

Motyw

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?