1) ___I show good results? a) Do b) Does 2) ___he support you? a) Do b) Does 3) ___it really work? a) Do b) Does 4) ___we learn English effectively? a) Do b) Does 5) ___you understand me? a) Do b) Does 6) ___you agree with me? a) Does b) Do 7) ___she speak English? a) Do b) Does 8) ___you live here? a) Do b) Does 9) ___she usually buy expensive or cheap things? a) Does b) Do 10) ___it sometimes happen? a) Does b) Do

05. Present Simple - Question (easy) - Gramatyka angielska - Test - Czasy

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?