1) What channels___you watch? a) does b) do 2) Where___she live? a) do b) does 3) How much___it cost? a) does b) do 4) How many times a week___he go swimming? a) do b) does 5) Who___you know? a) does b) do 6) How often___she go to the gym? a) does b) do 7) Who___you? a) does help b) helps 8) What___so interesting? a) seems b) does seem 9) When___it start? a) does b) do 10) How___you find this idea? a) does b) do

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?