travel - podrózować, wash - myć, text - pisać , visit   - odwiedzić , stay - zostać, arrive - przychodzić, help - pomagać, tidy - robić porządki, change - zmieniać, talk - rozmawiać, walk - chodzić,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?