Jakie germańskie plemię na przełomie starożytności i średniowiecza zasiedliło Galię ? - Frankowie, Jak się nazywał król Franków, który po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego , stworzył na jego terenie własne państwo . - Chlodwig, Z jakiej dynastii był król Chlodwig ? - Merowingów, Jaką religię przyjął Chlodwig w 496 roku ? - Chrześcijaństwo, Jak , z uwagi na ich nieudolne rządy, nazywano następców Chlodwiga ? - gnuśnymi, Kim byli majordomowie ? - Byli to urzędnicy dworscy , którzy w nieudolnie rządzonym państwie Franków mieli faktyczną władzę., Jak się nazywał jeden z majordomów , który w 751 roku przejął władzę królewską w państwie Franków ? - Pepin Mały, Panowanie jakiej dynastii rozpoczął Pepin Mały ? - Karolingów, Gdzie odbyła się w 732 roku bitwa , w której armia Franków dowodzona przez Karola Młota zatrzymała pochód Arabów na Europę Zachodnią ? - pod Poitiers, Jak się nazywał najsłynniejszy władca z dynastii Karolingów ? - Był to Karol Wielki, W którym roku Karol Wielki przyjął tytuł cesarza ? - W roku 800, W jakim mieście odbyła się koronacja Karola Wielkiego ? - W Rzymie, Jaki papież dokonał koronacji Karola Wielkiego ? - Był to Leon III,

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?