Pojęcie ____ odnosi się do pracy wyrównawczej z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Proces ten rozpoczyna się we wczesnym wieku dziecka, ponieważ układ nerwowy jest plastyczny tak więc należy go w pełni wykorzystywać w trakcie ćwiczeń. Autorka poleca aby zawsze obok ćwiczeń kompensacyjnych umieścić ćwiczenia wyrównawcze oraz aktywizujące. W okresie wstępnym następuje przewaga ____, której celem jest rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka, wyzwalanie potencjału możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne, odzyskiwanie wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy, nawiązywanie przyjaznych kontaktów w relacji reedukator - dziecko. Okres właściwy ____ (w rozumieniu badań psychologicznych oraz specjalistycznych mających na celu zebranie informacji koniecznych do zorganizowania zajęć, doboru odpowiednich treści, metod).____ (w rozumieniu dążenia do likwidacji błędów w czytaniu i pisaniu poprzez usuwanie przyczyn w sferze psychomotorycznej). METODY USUWANIA TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU /wg Zakrzewskiej/1. treningowe, poprawiające szybkość i bezbłędność czytania, 2. kształcące trzy funkcje (płaszczyzny) w procesie czytania (wzrokową, słuchową, wyobrażeniowopamięciową), 3. preferujące rozwój analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej, 4. rozwijające rozumienie treści w różnych formach czytania (pasywnego, cichego, głośnego), 5. usprawniające pisownię par ortografów, 6. ułatwiające opanowanie pisowni głosek miękkich 1- i 2 - literowych, 7. kombinatoryka wyrazowa (część pierwsza i druga), 8. ____ ____ jest nauczyciel, który :-Jest współuczestnikiem grupy reedukacyjnej. -Nie ocenia za pomocą stopni. -Polecenia zastępuje propozycjami zajęć. -Zachęca dziecko do samodzielnego formułowania oceny swojej pracy.

Metoda: usuwania trudności w czytaniu i pisaniu Barbary Zakrzewskiej

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?