1) Kończąc pracę z komputerem należy: a) nic nie robić – zostawić komputer włączony b) wyłączyć komputer odłączając kabel zasilania c) wyłączyć wszystkie uruchomione programy i dokumenty 2) Przy właściwie zorganizowanym stanowisku komputerowym a) można jeść b) możemy usiąść w dowolny sposób  c) monitor jest tak ustawiony, aby nie odbijało się w nim światło. 3) W jakim programie Microsoft dokonamy obliczeń?  a) word b) excel  c) paint  4) Czy wszystkie informacje które znajdziemy w Internecie są prawdziwe? a) TAK b) NIE 5) Caps Lock służy do: a) Podkreślenia tekstu b) Pogrubienia tekstu c) Pisania dużymi literami

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?