robić: do, did, done, łamać, psuć: break, broke, broken, pić: drink, drank, drunk, obudzić się: wake up, woke up, woken up, pisać: write, wrote, written, iść, jechać: go, went, gone, jeść: eat, ate, eaten, rzucać: throw, threw, thrown,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?