1) das Auto a) b) c) d) 2) der Zug a) b) c) d) 3) der Bus a) b) c) d) 4) das Schiff a) b) c) d) 5) das Flugzeug a) b) c) d) 6) die U-Bahn a) b) c) d) 7) die Straßenbahn a) b) c) d) 8) das Fahrrad a) b) c) d) 9) der Trolleybus a) b) c) d) 10) der Wagen a) b) c) d)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?