destination - cel podróży, check in - odprawić się , flight - lot, land - lądować, take off - startować (o samolocie), traffic jam - korek uliczny, sightseeing - zwiedzanie, abroad - za granicą, border - granica, delay - opóźnienie, motorway - autostrada, travel - podróż/podróżować, trip - wycieczka, journey - podróż z A do B , take-off - start (samolotu) , check-in - odprawa, delayed - opóźniony, voyage - podróż morska, reception desk - recepcja, location - lokalizacja, foreign language - obcy język , luggage - bagaż ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?