1)  Jak nazywa się ten obraz? a) Matki Bożej Bolesnej, b) Matki Bożej Łaskawej, c) Matki Bożej z Dzieciątkiem, 2) Osoba na obrazku to: a) Kardynał Józef Glemp b) Kardynał Stefan Wyszyński c) Karol Wojtyła 3) Jakie wydarzenie przedstawia ten obraz? a) śluby na Jasnej Górze, b) śluby Jana Kazimierza, c) nie wiadomo, 4) W którym wieku Jan Kazimierz powierzył swój naród Matce Bożej? a) XVII b) XV c) XVI 5) Papież, który zezwolił na wpisanie do litanii loretańskiej wezwania "Królowo Polski" to: a) Pius X b) Pius XI c) Pius XII 6) Kto przygotował śluby jasnogórskie? a) Karol Wojtyła b) Stefan Wyszyński c) Król Jan Kazimierz 7) Co przedstawia obraz? a) Matkę Bożą Częstochowską b) Matkę Bożą Kalwaryjską c) Matkę Bożą Licheńską 8) Dlaczego Stefan Wyszyński nie był obecny podczas ślubów jasnogórskich? a) był chory b) był więziony c) był nieobecny w Polsce 9) Przed którym obrazem dokonały się śluby Kazimierzowskie? a) b) c) 10) Śluby Kazimierzowskie odbyły się: a) we Lwowie b) na Jasnej Górze c) w Wilnie 11) Które sanktuarium to Jasna Góra? a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?