1) Ilustracja to rysunek w książce. a) Prawda b) Fałsz 2) Autor to osoba, która napisała książkę. a) Prawda b) Fałsz 3) Gdy autor napisze książkę to trafia ona od razu do drukarni. a) Prawda b) Fałsz 4) Redaktor to osoba, która sprawdza tekst. a) Prawda b) Fałsz 5) W księgarni możemy wypożyczyć książkę. a) Prawda b) Fałsz 6) W bibliotece możemy wypożyczyć książkę. a) Prawda b) Fałsz

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?