angry - with (zły), apologize - to (przepraszać), afraid - of (bać się), argue - with (spierać się z), arrive 1 - at (przyjeżdżać na, do), arrive 2 - in (przyjeżdżać do), ask - for (poprosić o), belong - to (należeć do), choose - between (wybierać między), close - to (blisko), depend - on (zależeć od), different - from (inny niż), dream - about (śnić o), excited - about (podekscytowany czymś), famous - for (znany z),

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?