1) with (zły) a) close b) angry c) afraid d) famous 2) to (przepraszać) a) apologize b) depend c) arrive 2 d) argue 3) of (bać się) a) arrive 2 b) different c) afraid d) angry 4) with (spierać się z) a) belong b) arrive 2 c) argue d) close 5) at (przyjeżdżać na, do) a) apologize b) choose c) arrive 1 d) famous 6) in (przyjeżdżać do) a) arrive 2 b) choose c) afraid d) close 7) for (poprosić o) a) afraid b) depend c) ask d) close 8) to (należeć do) a) choose b) dream c) arrive 2 d) belong 9) between (wybierać między) a) choose b) arrive 1 c) different d) close 10) to (blisko) a) close b) ask c) excited d) different 11) on (zależeć od) a) depend b) arrive 2 c) apologize d) different 12) from (inny niż) a) dream b) ask c) afraid d) different 13) about (śnić o) a) afraid b) belong c) dream d) excited 14) about (podekscytowany czymś) a) depend b) excited c) apologize d) dream 15) for (znany z) a) famous b) close c) argue d) excited

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?