Poznański Czerwiec 1956 r.: 25 czerwca 1956r. protest pracowników Zakładów H. Cegielskiego , robotnicy domagali się chleba i "wolnej Polski", brutalna reakcja wojska i milicji - śmierć ok.70 osób, ofiarą zajść 13 - letni Romek Strzałkowski, skutek - I sekretarzem KC PZPR Władysław Gomułka., Marzec 1968r.: zakaz wystawienia "Dziadów" Adama Mickiewicza, żądano zniesienia cenzury i zaprzestania propagandy, strajki na wyższych uczelniach w całej Polsce, represje wobec demonstrujących na uczelniach profesorów i studentów , kampania antysemicka- emigracja 13 tyś. osób żydowskiego pochodzenia, Grudzień 1970: zła sytuacja gospodarcza, podwyżki cen żywności przed świętami Bożego Narodzenia, strajki robotników na Wybrzeżu, brutalna reakcja wojska i milicji - śmierć ok.40 osób, skutek - odsunięcie od władzy W. Gomułki, nowym sekretarzem Edward Gierek,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?