Fiksacje , Rutyna, Nadwrażliwość słuchowa, Nadwrażliwość dotykowa, Niedowrażliwość węchowa, Niedowrażliwość słuchowa, Zachowania autoagresywne, Zachowania agresywne , Krzyk .

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?