1) Konstytucja 3 maja uchwalona została podczas obrad: a) Sejmu Wielkiego b) Sejmu Porozbiorowego c) Sejmu Ustawodawczego 2) W Polsce panował wówczas: a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Zygmunt III Waza 3) W czasie Sejmu Czteroletniego marszałkiem był: a) Stanisław August Poniatowski b) Hugo Kołłątaj c) Stanisław Małachowski 4) Konstytucję 3 maja uchwalono: a) 3 maja 2015 r. b) 3 maja 1791 r. c) 3 maja 1410 r. 5) Wydarzenie to miało miejsce w: a) XII w. b) XVIII w. c) XVII w. 6) Konstytucja 3 maja była: a) pierwszą na świecie konstytucją b) pierwszą w Europie konstytucją c) trzecią w Europie konstytucją 7) Ustawa z 1791 r.: a) zniosła zasadę liberum veto b) wprowadziła zasadę liberum veto c) złożyła władzę w rękach magnaterii 8) Konstytucja ta wprowadzała podział na władzę: a) wykonawczą, sądowniczą, administracyjną b) sądowniczą, chłopską, wykonawczą c) ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą 9) Na mocy Konstytucji zniesiono wolną elekcję i odtąd tron miał być dziedziczony. a) PRAWDA b) FAŁSZ

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?