Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) znajdź poprawną formę a) play b) playd c) played d) plaied e) playyed f) plaeed 2) znajdź poprawną formę a) carry b) carryed c) carrd d) carried e) caried f) carrid

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne